Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ»
Results
 

З урахуванням вимог ДСТУ-П ONSAS 18001:2006 в рудоуправлінні введена в дію система управління безпекою і гігієною праці (СУБ і ГП). Вона інтегрована в загальну систему управління підприємством.

Положення про СУБ і ГП встановлює політику, цілі і завдання, принципи функціонування, встановлює єдину систему взаємодії і діяльності директорів, керівників структурних підрозділів і інших посадових осіб по питаннях охорони праці:

  • цільові завдання і функції структурних підрозділів;
  • обов'язки посадових осіб;
  • порядок планування профілактичної роботи;
  • систему контролю за станом охорони праці і дотриманням працівниками вимог правив, норм і інструкцій по охороні праці;
  • порядок організації обліку і звітності про профілактичній роботі, що проводиться в структурному підрозділі і в цілому в рудоуправлінні по охороні праці;
  • аналізу станів умов і безпеки праці у виробничих підрозділах;
  • оцінки ефективності функціонування СУБ і ГП;
  • основні положення економічного регулювання і мотивації роботи по охороні праці.

У 2011 році в рудоуправлінні приступили до реалізації корпоративних проектів і стандартів по безпеці праці, таких процедур як «Положення про Центральну комісію з ОП ПБ і ОНС», «Порядок інформування про нещасні випадки, що відбулися, аварії і події", «Аналіз безпечного виконання робіт», «Аудити безпеки». При центральній комісії рудоуправління з ОП ПБ і ОНС створені підкомісії за напрямками.