Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ»
Results
 

Турбота про довкілля

Не дивлячись на те, що випуск товарної продукції в Комсомольському рудоуправлінні постійно збільшується, об'єми викидів забруднюючих речовин в атмосферу скорочуються з кожним роком. Це стало можливим завдяки значним капіталовкладенням підприємства, направленим на впровадження новітніх технологій у виробництво, капітальні і поточні ремонти основних засобів природоохоронного призначення. З 2005 по 2010 рік загальний об'єм фінансування природоохоронних заходів у ВАТ «Комсомольське рудоуправління» збільшився в 2 рази і склав більше 33 млн. грн. в рік.

У 2009 році на підприємстві упроваджена система екологічної безпеки, що сертифікована відповідно до стандарту ISO 14001.

У такій важливій і відповідальній справі немає дрібниць — упевнене керівництво підприємства. Тому ось вже декілька років по всіх напрямках діяльності ведеться цілеспрямоване і планомірне зниження техногенного навантаження на екологію регіону.

Для зменшення викидів на дробильно-збагачувальних фабриках передбачено зрошування гірської маси на всіх етапах переробки, і поліпшення ефективності роботи пилогазоочисних установок шляхом проведення планово-запобіжних ремонтів і лабораторних вимірювань.

Буропідривні роботи в кар'єрах проводяться тільки із застосуванням сучасних технологій і використанням нового зразку вибухівки. Для зменшення викидів пилу постійно ведеться зрошування кар'єрних доріг, екскаваторних забоїв і пилеподавлення при бурінні свердловин.

Для зменшення і контролю викидів від двигунів внутрішнього згорання, автоколони обладнані контрольно-регулювальними постами для вимірювання димності автомобілів.

З семи котельних підприємства шість працюють на екологічно чистому паливі - природному газі. Для зниження викидів в атмосферу котельня АТЦ переведена з пічного палива на електрообігрів. З метою економії палива, а, отже, зменшення викидів, ведеться впровадження утилізаторів тепла димових газів на котельній №1 енергоцеху і реконструкція котельної ПЗФ №2 з переведенням казанів на водогрійний режим.

З метою збереження водних ресурсів у ПРАТ «Комсомольське рудоуправління» використовуються замкнуті водооборотні цикли, будуються споруди з очищення промислових стічних вод, оснащені сучасним устаткуванням. При цьому вода, яка скидається після очищення, в 4 рази чистіше річкової і за декількома показниками чистіша, ніж та, що тече з водопровідного крана. Близько 10 років на підприємстві існує служба охорони навколишнього природного середовища, яке займається питаннями дотримання природоохоронного законодавства. У підпорядкуванні служби знаходиться відомча лабораторія охорони повітряно-водного басейну, оснащена найсучаснішим контрольно-вимірювальним устаткуванням, а також ділянка рекультивації та озеленення.

Щоб зменшити вилучення земель з сільськогосподарського користування і виключити забруднення атмосферного повітря пилінням порідних відвалів, в Комсомольському рудоуправлінні практикується перехід із зовнішнього відвалоутворення на внутрішнє, з подальшою рекультивацією. Перший, гірничотехнічний етап рекультивації - заповнення виробленого простору кар'єру порожніми породами до рівня поверхні. Через деякий час наноситься умовно-родючий шар землі. Потім наступає етап біологічної рекультивації - на підготовлений ґрунт висаджуються однорічні саджанці дерев: акації, ясена, сосни і інших, які добре переносять засуху і менш вимогливі до складу грунту. Якщо ж зверху, на вирівняну горизонтально поверхню укласти шар чорнозему — колишній кар'єр можна використовувати в сільському господарстві, а значить — десятки гектарів земель знову перетворяться на родючі поля.